پوسیدگی، بیماری عفونی واگیردار

با وجود دخالت عوامل مختلف در ایجاد پوسیدگی همانند مواد قندی، ژنتیک، بهداشت دهان، میزان فلوراید، میکروبها و زمان ، همچنان اکثر مطالعات پوسیدگی را یک بیماری عفونی معرفی کرده اند که می تواند از یک دندان به دندان دیگر و از یک فرد به فرد دیگر منتقل شود.

پوسیدگی دندان شایعترین بیماری مزمن دوران کودکی است. مهمترین میکروارگانیسم ایجاد کننده پوسیدگی استرپتوکوک موتانس است که دهان نوزاد تازه متولد شده عاری از این باکتری می باشد.

میکروبها از طریق قاشق مشترک بین مادر و کودک، فوت کردن غذای کودک توسط مادر و بوسیدن لبهای کودک منتقل می شود.

برخی مطالعات انتقال میکروبهای مسبب پوسیدگی را بین خواهر و برادرها و همکلاسیهای کودک نیز نشان داده اند.
با توجه به امکان انتقال این باکتریها از والدین به کودک، یکی از راههای کمک به بهداشت دهان کودک و پیشگیری از پوسیدگی دندانهایش ، اهمیت دادن والدین به بهداشت دهان خودشان و اولویت قرار دادن درمان دندانهای پوسیده خودشان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *