خانم دکتر شریف فر واقعا بی نظیر هستند، من پسرم از دندان پزشکی وحشت داشت پیش ایشون که بردم دیگه هیچ ترسی نداره. خیلی مهربون و خوش اخلاق هستند خدا قوت به شما بزرگوار.