مرسی خانم دکتر از صبوری و اخلاق خوبتون، مطمئنا تجربه و اخلاق خوب شما در همکاری بچه ها بی تاثیر نیست موفق باشید.